Община Генерал Тошево

18 февруари ’21

Приет е Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево

Бюджетът на Община Генерал Тошево за 2021 г. е в размер на 17 940 399 лв.

Приет е Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево

Приет е Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево

   На редовно заседание на Общински съвет – град Генерал Тошево, провело се на 18 февруари, беше приет Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево. Той бе подкрепен с 10 гласа „за“, а 7 гласуваха „въздържал се“. Запазва се тенденцията финансовият документ да има социален профил и да гарантира надграждане във всички секторни политики в дългосрочен план на общината.

  Общата бюджетна рамка е в размер на 17 940 399 лв. Планираните приходи за делегирани от държавата дейности възлизат на 9 303 784 лв. От тях: обща субсидия в размер на 8 480 891 лв.; собствени приходи на звена на делегиран бюджет в размер на 95 102 лв. и преходен остатък от 2020 г. в размер на 727 791 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 8 636 615 лв.

  Капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2021 г. е в размер на 8 673 824 лв. Близо 6 200 000 лева от тях са външно финансиране, с които ще се обезпечат строителните дейности по четири стратегически обекта в рамките на настоящата година. Два от тях се осъществяват по Програма за Развитие на селските райони 2014-2020. Това са проектите за рехабилитация на част от водопроводната мрежа в три населени места и реконструкцията на част от уличната мрежа. Чрез МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ се финансира обновяването на бившата гранична застава в посетителски и туристически център, а по Програма „Черноморски басейн“ ще се извърши пълен ремонт на НЧ „Дора Габе-1940“ в село Дъбовик.

  Ключови приоритети в Капиталовата програма от собствени средства и тази година ще бъдат обекти от базовата инфраструктура на територията на общината. Тя  включва асфалтиране на 10 улици в общината, инвестиции в най-компрометираните части от водопреносната мрежа, както и изграждане на две нови улици и канализация. Продължава политиката на Общинското ръководство за разширяване на газопреносната мрежа в града, отново чрез апортиране на вноска от 100 000 лева в „Добруджа газ“ АД. Във финансова рамка са заложени средства за съфинансиране на проект по „Красива България“, чрез който ще се изгради нов траурен дом в двора на гробищния парк. Като сериозно вложение се очертава и закупуването на каналопочистващ камион и товарен автомобил за извозване на строителни отпадъци, които ще се използват за нуждите на живущите в цялата община. Запазва се политиката на активно подпомагане на читалищата, спортните клубове и социално значимите дейности.

  Бюджет 2021 е в синхрон с приоритетите на Програмата за управление на Община Генерал Тошево за 2019 - 2023 година, Общинския план за развитие, както и Стратегическите цели за 2021 година. В него са включени и голяма част от направените предложения от кметовете по селата и местната общност.

Още новини