Община Генерал Тошево

06 ноември ’23

Предстоящите тестове на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT

https://www.bg-alert.bg/

Предстоящите тестове на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР (ГДПБЗН-МВР) в изпълнение на договор е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT.

Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg. където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др.

Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.

В тази връзка Ви уведомявам, че предстоящите тестове ще бъдат проведени, съгласно следния план-график:

16.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Варна, Добрич, Търговище, Шумен);

29.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (Национален тест).

Тестовото съобщение, което ще бъде разпространявано в посочените региони на съответните дати, се очаква да бъде получено на мобилни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

Още новини