Община Генерал Тошево

29 септември ’17

Посещение на потребители от „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ в гр. Каварна.

Посещение на потребители от „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ в гр. Каварна.

Посещение на потребители от „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ в гр. Каварна.

На 28.09.2017 година беше организирано пътуване на 5 потребители и 5 предоставящи почасови социални услуги от „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ в гр. Каварна с цел посещение на Етнографски музей. Целта на мероприятието е осигуряване на достъп до услуги на целевите групи по проекта за преодоляване на последиците от социалното им изключване.

Целевите групи посетиха къща-музей, възстановена чехларница, работилница за дантели и дворна среда. Посетителите се запознаха с най-типичното за градския бит от края на ХІХ и началото на XX век, характерните черти на основните етнографски групи население в този край - добруджанци, гагаузи, котленци. С голям интерес разгледаха бродираните със сърма възглавници, характерни за бита на гагаузите, дантелените пердета, покривката на спалнята, мельота и други представени с различните техники на плетене.

С голям интерес премина посещението на Морски музей, който се намира в двора на Етнографски музей. Посетителите видяха каменни котви, амфори, керамични изделия и много редки свидетелства на древното мореплаване в добруджанските брегове.

Предвиденото посещение покрай морето бе кратко, тъй като времето не позволи групата да се наслади на морската шир и крайбрежието на гр. Каварна.

За посещението бе осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания и с намалена подвижност, ползващи почасови социални услуги.

За доброто настроение и организация се погрижиха управителя на Центъра М. Радева и социалния работник Т. Пенчева.

Мероприятието е осъществено, съгласно изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда - Генерал Тошево”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Още новини