Община Генерал Тошево

10 февруари ’21

Пореден спечелен проект по Проект "Красива България" ще бъде реализиран в община Генерал Тошево

С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектното предложение на Община Генерал Тошево за извършване на строително-монтажни работи на обект „Траурен дом в Гробищен парк“ ...

Пореден спечелен проект по Проект "Красива България" ще бъде реализиран в община Генерал Тошево

Пореден спечелен проект по Проект "Красива България" ще бъде реализиран в община Генерал Тошево

 С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектното предложение на Община Генерал Тошево за извършване на строително-монтажни работи на обект „Траурен дом в Гробищен парк“ по мярка М01 Общият бюджет на проекта е 267 634, от които 117 759 лв. са директно финансиране от Министерството на труда и социалната политика, а 149 875 лв. е съфинансирането от страна на Общината. С  240 871 лв. ще се обезпечат строителните дейности по обекта, 10 705 лв. са за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация” на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица, а останалите 16 058 лв. са за организация, оперативно управление и контрол от страна на Проект „Красива България“.

 По същество проектното предложение включва събаряне на сега съществуващата сграда, изграждане на нов траурен дом на гробищния парк в града, където ще бъдат обособени зала за поклонения, хладилна камера, помощни помещения и санитарни възли. Заедно с това ще бъде изградено продължение на оградата, външна рампа  за по-лесен достъп до сградата, както и място за паркиране на катафалка.

 Най-късно до месец юни 2021 година трябва да бъде избран изпълнител и да стартира дейността по обекта.

 По „Красива България” в Генерал Тошево са обновени градския парк, детските градини „Пролет” и „Радост” в града, Филиповата кръчма в с. Красен, ОУ “Христо Смирненски”, Ученическо общежитие, Общинска служба „Земеделие“, асансьорът в бившето АПК, спортната зала в двора на СУ „Никола Й. Вапцаров“ и др.

 Основната цел на Проект „Красива България“ е намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социална инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

 Проектът стартира официално през 1998 година и за този период Община Генерал Тошево реализира договори за финансиране надхвърлящи един милион и половина лева.

 

Още новини