Община Генерал Тошево

09 юли ’13

Покана за обществено обсъждане на ОПР 2014-2020

Покана за обществено обсъждане на ОПР 2014-2020

Покана за обществено обсъждане на ОПР 2014-2020

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и на основание чл.27, ал.3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол №1 от 10.07.2013г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 10.07.2013г. от 10.15 часа тест, комисията Реши:

 

Още новини