Община Генерал Тошево

18 юли ’18

„Първа копка“ на модернизацията на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински"

„Първа копка“ на модернизацията на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински"

„Първа копка“ на модернизацията на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински"

Със символична „първа копка“ днес беше даден старт на проект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински" - гр. Генерал Тошево". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP00I-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България". Стойността на договора за изпълнение между Министерството на образованието и науката и изпълнителите на предвидените дейности е в размер на 1299999, 99 лв.

DSC_0006

Ремонтът предвижда проектиране и изпълнение на строителни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителната и ВиК инсталации, основен ремонт на покрива, цялостен вътрешен ремонт на сградата, ремонт на спортните площадки и др. С изпълнението на проекта в сградата ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Строителните дейности ще обхванат учебния корпус, физкултурния салон, както и прилежащото дворно място. По проекта се предвижда и доставка на модерно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение. Ремонтните работи са планирани да приключат до 9 май 2019 година.

DSC_0020

Церемонията по „първа копка“ бе водена от директора на гимназията Кристияна Иванова. В своето приветствие тя изрази увереност, че новите условия ще дадат възможност за провеждането на иновативен образователно-възпитателен процес, от което ще спечели цялата община.

В словото си към присъстващите кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров заяви, че е изключително радостен от факта, че наред с жизнената среда в града, се обновява и институционалната такава, а това, по негови думи, говори за добра работа и диалог на ръководството на гимназията с държавните и общинските власти.

На церемонията присъстваха учители, ученици, представители на фирмата – изпълнител и тази, която ще отговаря за строителния надзор.

 

Още новини