Община Генерал Тошево

15 юли ’13

Одобрен е проект за разработване на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Генерал Тошево"

Одобрен е проект за разработване на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Генерал Тошево"

Одобрен е проект за разработване на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Генерал Тошево"

В прикачения файл е публикувано:

Списък на маломерни земеделски земи от ОПФ в община Генерал Тошево за пряко договаряне, съгласно чл. 7 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земи от ОПФ.

Списък за пряко договаряне на земи от ОПФ за отдаване под наем за една стопанска година 2013/2014 г.

Още новини