Община Генерал Тошево

15 януари ’15

Обява - конкурс за избор на здравен медиатор

Обява - конкурс за избор на здравен медиатор

Обява - конкурс за избор на здравен медиатор

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

- Копие от лична карта

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование

- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в 103 стая на Общинска администрация.

Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование

- Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми

- Владеене на езика/ езиците на общността

- Много добри комуникативни умения

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Етапи на избор:

1. Подаване на документи в срок до: 15 февруари 2015 г.

2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в Център за услуги информация на първи етаж в Общинска администрация.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;Работа с общо практикуващ лекар и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

- Подпомагане при попълване на различни документи;

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

- Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Още новини