Община Генерал Тошево

07 май ’21

Община Генерал Тошево спечели пореден проект със социална значимост

На 5 май от страна на кмета Валентин Димитров Община Генерал Тошево подписа договор с Фонд „Социална закрила” за съвместна дейност по проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“.

Община Генерал Тошево спечели пореден проект със социална значимост

Община Генерал Тошево спечели пореден проект със социална значимост

На 5 май от страна на кмета Валентин Димитров Община Генерал Тошево подписа договор с Фонд „Социална закрила” за съвместна дейност по проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“.

 

Проектът е на стойност 63 814,57 лева с ДДС, от които 50 000 лева се осигуряват от Фонд „Социална закрила” и 13 814,57 лева съфинансиране от Община Генерал Тошево.

 

Той има за цел модернизиране на работното пространство на Домашен социален патронаж – Генерал Тошево, така че то да позволява пълноценно изпълняване на всекидневните задължения на колектива по приготвяне на храна за 400 човека от рискови групи в цялата община.

 

Ремонтните дейности включват разширяване на кухненските помещения, частична подмяна на ВиК инсталацията, доставка и монтаж на маслоуловител, подмяна на фаянс и гранитогрес и цялостна подмяна на ел. инсталацията. Като мярка за енергийна ефективност ще се подменят всички осветителни тела с енергоспестяващи.

 

Очакванията на ръководството са след изпълнение на всички дейности, заложени в проекта, да се подобри цялостната дейност на патронажа.

Още новини