Община Генерал Тошево

28 декември ’16

Община Генерал Тошево продължава с превантивните мерки по пътната мрежа и е в готовност да реагира при зимни условия

Община Генерал Тошево продължава с превантивните мерки по пътната мрежа и е в готовност да реагира при зимни условия

Община Генерал Тошево продължава с превантивните мерки по пътната мрежа и е в готовност да реагира при зимни условия

В момента фирмата-изпълнител почиства пътят между селата Пчеларово и Царевец. Работна група, оборудвана със специализирана техника, работи по междуобщинския участък, който е и най-пряката връзка между областния град и селата в западната част на община Генерал Тошево. Подрязват се дървета, почиства се банкета, премахва се растителността, която би създала опасност от големи снегонавявания. Утре се очаква по отсечката да мине и грейдер. Подобни мероприятия по почистване на пътища бяха извършени и в други участъци от общинската пътна мрежа – между Спасово и Вичово, Дъбовик – Колево, Дъбовик – Равнец, Снягово – главен път Добрич- Кардам.

dsc_0006

С оглед своевременно реагиране при извънредна ситуация общинското ръководство е изготвило карта с график на почистващите машини и районите им на обхват, както и служителите, отговорни за това. Проведени са разговори с всички фирми в общината, които разполагат с подходяща техника и при нужда също да окажат помощ. Заявени са и нужните инертни материали и препарати против заледяване.

Темата за снегопочистването е сред най-актуалните през този период на годината и бе обстойно обсъждана на последните две срещи между общинското ръководство и кметовете и кметските наместници по места. Повечето от кметовете на селата увериха ръководството на общината, че по места се работи в тясно сътрудничество с местните арендатори и земеделски производители, които разполагат с високо проходима техника при възникнали тежки, зимни ситуации.

Още новини