Община Генерал Тошево

29 август ’23

Община Генерал Тошево изпълнява дейностите по проект “Грижа в дома – община Генерал Тошево“

Европейски социален фонд

Община Генерал Тошево изпълнява дейностите по проект “Грижа в дома – община Генерал Тошево“

   Община Генерал Тошево изпълнява дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0168-C01 “Грижа в дома – община Генерал Тошево“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

   Проектните дейности започнаха на 06.03.2023 г. и са за период от 12 месеца, с осигурени финансови средства в размер до 545 032,92 лева.

   Целта на проект „Грижа в дома“ е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда на възрастни хора, зависими от грижа и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

   От стартирането на настоящият проект „Грижа в дома – община Генерал Тошево“ до момента, подкрепа са получили 184 лица, като заложеният индикативен брой от 102 лица, които да получават подкрепа, е изпълнен още в самото начало на проектните дейности.  

Населените места, които са обхванати са както в град Генерал Тошево и кв. Пастир, така и в отдалечените населени места Кардам, Красен, Росен, Чернооково, Йовково, Дъбовик, Житен, Изворово, Пчеларово, Сноп, Градини, Спасово, Пленимир, Петлешково и Конаре на които е предоставена социално-здравна услуга, услугата доставка на храна и психологическа подкрепа.

   Заявки за извършване на доставки до дома на потребителя се приемат на телефон: 0883 560 603 за територията на цялата община. Разносът се извършва със служебен автомобил на общината. До дома на потребителя се доставят хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства и др. (със средства на потребителите) на целевите групи: възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и служители на доставчици на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

     Ако в предходния проект „Патронажна грижа +“ за изпълнение на дейностите бяха назначение 9 лица на длъжност домашен санитар, то сега за предоставяне на подкрепа на нуждаещите се лица са назначени 29 домашни санитара. Осигурени са им лични предпазни средства.

   Непрекъснато увеличаващият се брой на желаещите да се включат в проектните дейности и да ползват предоставяните услуги, доказва социалната значимост на грижите в домашна среда и необходимостта от такава услуга.

     

Още новини