Община Генерал Тошево

28 март ’17

Младеж от Генерал Тошево ще има шанс да участва в Съвета на децата към ДАЗД

Младеж от Генерал Тошево ще има шанс да участва в Съвета на децата към ДАЗД

Младеж от Генерал Тошево ще има шанс да участва в Съвета на децата към ДАЗД

Община Генерал Тошево ще се включи в кампанията за кандидатури на деца, които да вземат участие в Съвета на децата към Държавна агенция „Закрила на детето”. За целта отдел „Образование, младежки дейности и спорт” и Център за личностна подкрепа за развитие работят в тясно сътрудничество и внимателно разглеждат възможните кандидатури , за да изберат най-подходящият представител от общината, който да ни представи на областно и национално ниво. Желателно е младежът/ детето да бъде креативен, с умения да изказва позиция от името на своите връсници, както и да е бил участник от обществено значима кауза.

Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него, младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения, въвеждането на безопасни и достъпни механизми за подаване на сигнали при нарушения на техните права и за търсене на помощ при насилие или злоупотреба, са ключови фактори за осигуряване на ефективна закрила. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот.

Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Още новини