Община Генерал Тошево

26 май ’16

Изграждане на тръбен кладенец, с. Дъбовик (свинеугоителен комплекс)

Изграждане на тръбен кладенец, с. Дъбовик (свинеугоителен комплекс)

Изграждане на тръбен кладенец, с. Дъбовик (свинеугоителен комплекс)

На основание чл. 6, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда, Ви уведомяваме, че "Агро Сип" ООД има намерение да изгради тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на съществуващ свинеугоителен комлекс, в ПИ № 400108, с площ 12 654 кв.м., начин на трайно ползване - стопански двор в землището на с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево.

Инвеститора осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимистта от извършване на ОВОС  на заинтересованите лица, която може да бъде намерена на хартиен и магнитен носител на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 8.

Още новини