Община Генерал Тошево

28 януари ’15

Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на три обекта от пътната инфраструктура на Община Генерал Тошево

Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на три обекта от пътната инфраструктура на Община Генерал Тошево

Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на три обекта от пътната инфраструктура на Община Генерал Тошево

Избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет :

Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на три обекта от пътната инфраструктура на Община Генерал Тошево

 

Линкъ към АОП:  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038411

Още новини