Община Генерал Тошево

22 юли ’19

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обекти – обществени сгради в гр.Генерал Тошево, по Оперативна програма „Рeгиoни в растеж ”2014-2020 г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обекти – обществени сгради в гр.Генерал Тошево, по Оперативна програма „Рeгиoни в растеж ”2014-2020 г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обекти – обществени сгради в гр.Генерал Тошево, по Оперативна програма „Рeгиoни в растеж ”2014-2020 г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна

Още новини