Община Генерал Тошево

19 април ’13

Интервю с Йорданка Станчева - Директор на Дирекция "Устройство на територията, стопански дейности, икономически дейности и проекти"

Интервю с Йорданка Станчева - Директор на Дирекция "Устройство на територията, стопански дейности, икономически дейности и проекти"

Интервю с Йорданка Станчева - Директор на Дирекция "Устройство на територията, стопански дейности, икономически дейности и проекти"

На 20 април (събота) Община Генерал Тошево ще се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден”. В нея могат да участват всички, които желаят да изчистят обявените за това места, както и заявените от тях райони. Повече подробности около мащабната акция можете да намерите в официалния сайт на Общината, секция „Екология”.

Още новини