Община Генерал Тошево

16 юли ’18

ХІII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ `2018”

ХІII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ `2018”

ХІII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ `2018”

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

и НЧ „ДОРА ГАБЕ 1940” С. ДЪБОВИК

обявяват

ХІII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ `2018”

СТАТУТ НА КОНКУРСА

1. Цел

Конкурсът има за цел да продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всички нейни форми и проявления.

2. Провеждане

2.1. Конкурсът се организира с подкрепата на Издателство „Български писател“ и Издателство „Захарий Стоянов“.

2.2. Конкурсът е явен и се провежда през година.

2.3 Обявява се през м. юли и приключва през м. октомври на текущата година – в рамките на празниците на град Генерал Тошево.

3.Право на участие

В конкурса могат да участват поетеси от цялата страна, навършили 16 години.

Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

4. Изисквания към творбите

4.1. Всеки автор може да участва с до 3 /три/ поетични творби.

4.2. Няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите.

4.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента.

4.4. Участниците да представят творбите си в срок до 5 октомври 2018 г. в три екземпляра на хартиен носител или в електронен вариант на адресите:

• на е-mail адрес: kultura@toshevo.org

• на адрес: Община Генерал Тошево За конкурса „Дора Габе“

ул. „Васил Априлов“ № 5, гр. Генерал Тошево, 9500

* В този случай важи пощенското клеймо и ръкописи не се връщат.

4.5. Придружаваща информация на отделен файл / лист: трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес за връзка.

5. Критерии за оценяване на стиховете:

5.1. Съдържание и образност;

5.2. Език и стил.

6. Оценяване

Оценяването на всички творби, постъпили в необходимия срок за участие в конкурса, се осъществява от професионално жури в състав от 3-ма члена.

7. Наградният фонд на конкурса се осигурява от Община Генерал Тошево.

7.1. Ще бъдат присъдени следните парични награди:

• Първа, Втора и Трета награди;

• Поощрителни награди.

7.2. Ще бъдат присъдени и две специални награди:

* Награда на Издателство „Български писател“;

* Награда на Издателство „Захарий Стоянов“;

7.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево http://www.toshevo.org след церемонията по награждаването.

8. Награждаване

8.1. Церемонията по награждаването ще се състои в рамките на празниците на гр. Генерал Тошево, съпътствана от посещение до родното място на поетесата - с. Дъбовик.

8.2. Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени своевременно за точното време и място за връчване на наградите.

8.3. Пътните разходи на наградените за участие в заключителния етап на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.

8.4. Отличените стихове ще бъдат публикувани във в. „Словото днес“, сп. „Везни“, сп. „Антимовски хан“ и в. „Добруджански глас“.

8.5. Авторите на отличените творби предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.

За контакт и допълнителна информация: Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“ Маргарита Великова, началник-отдел тел: 0885604151; 0889 954880

е-mail: kultura@toshevo.org

Още новини