Община Генерал Тошево

22 ноември ’18

Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево

Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево

Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево

Още новини