Община Генерал Тошево

10 юли ’13

Допуснати кандидати до интервю

Допуснати кандидати до интервю

Допуснати кандидати до интервю

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и на основание чл.27, ал.3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол №1 от 10.07.2013г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 10.07.2013г. от 10.15 часа тест, комисията Реши:

 

Още новини