Община Генерал Тошево

24 март ’20

ДАЕУ предоставя нова електронна услуга за безработни

ДАЕУ предоставя нова електронна услуга за безработни

ДАЕУ предоставя нова електронна услуга за безработни

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) предоставя нова електронна административна услуга за граждани, разработена съвместно с Агенцията по заетостта - Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица - която е достъпна ТУК.

С услугата се предоставя възможност на гражданите по електронен път да могат да заявяват регистрация като търсещи работа, което до сега бе възможно само с физическо посещение на Бюро по труда по постоянен адрес. След регистрация, информацията служебно се предава на Националния осигурителен институт (НОИ), където с решение се определя стойността на предоставяните помощи. Чрез Системата за сигурно електронно връчване НОИ уведомява лицето, подало заявлението. Така се реализира още една електронна административна услуга от край до край, която дава възможност за дигитално общуване между гражданите и администрацията.

През 2019 г. на гише в Бюрата по труда в страната са били подадени 303 019 заявления за безработица.

Още новини