Община Генерал Тошево

05 юни ’23

Четвърти национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета 2023“

Четвърти национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета 2023“

Четвърти национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета 2023“

    Община Генерал Тошево и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ, който има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ,  в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

    Конкурсът се организира със съдействието на Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство „Български писател“.
    Регламент:

    В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.

    Всеки автор може да участва  с един непубликуван разказ.

    Формат  на разказа - до  четири страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1. Придружаващата информация /три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail  адрес/ се представя отделно.

     Творбите се представят в срок до 10 септември 2023 г.

 * в електронен вариант - на е-mail адрес: kultura@toshevo.org  

 * на хартиен носител на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов“ № 5.

    Ще се оценяват език, стил и съдържание; свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа; последователност/логика на изложението; динамика на повествованието; умение да се изграждат характери и композиция.

     Награден фонд - 2000 лв.

     Ще бъдат връчени I, II, III и поощрителни награди, както и специални награди на съорганизаторите на конкурса.     

     Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.

     За информация: Община Генерал Тошево,

     Маргарита Великова, тел: 0889  954880, е-mail адрес: kultura@toshevo.org

Още новини