Община Генерал Тошево

27 декември ’16

Бърза реакция след отправен сигнал

Бърза реакция след отправен сигнал

Бърза реакция след отправен сигнал

В началото на месец декември в Община Генерал Тошево постъпи сигнал от живущите по ул. ”Димитър Благоев” граждани за сериозен проблем с битовата канализация – запушване на уличното трасе и вдигане нивото в сградите (мазите) на потребителите на услугата. Разпоредена беше незабавна проверка за разрешаване на проблема. Тя констатира наслагване на утайки в резултат на проникнали повърхностни дъждовни води, пръст, пясък и др. С времето това е довело до запълване на сечението и появята на проблеми по канализацията на ползвателите в района.

След задълбочено проучване, консултации с ВиК специалисти и няколкократно ползване на каналочистачна машина, проблемът по главното трасе на ул. ”Димитър Благоев” бе отстранен и битовите води вече безпрепятствено се отвеждат до ревизионната шахта на кръстовището на ул.”Димитър Благоев и ул.”Христо Смирненски”. Извърши се и профилактика и почистване на всички ревизионни шахти по цитирания по горе канализационен клон, като отстранените отпадъци не са за коментар.

Битовата канализация по у”Димитър Благоев” е монтирана през далечната 1973г. и поради липса на пречиствателна станция, дълги години не е използвана. Битовата канализация по ул.”Христо Смирненски” е монтирана в занчително по-късен период и при пресичането с канализационния клон по ул. ”Димитър Благоев” се получило запушване на тръбите по ул. Димитър Благоев”.

Възникналата ситуация провокира ръководството на Общината да апелира гражданите към това, че ако искаме да имаме безпроблемна дългогодишна експлоатация на отводнителната канализация, не бива да изхвърляме в нея твърди битови отпадъци.

Още новини