Община Генерал Тошево

17 февруари ’21

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява следните процедури

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява следните процедури

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява следните процедури

-  считано от 25.01.2021 год. за финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Програмата има за цел осигуряване на заетост на хора с увреждания чрез започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. 

         - считано от 03.02.2021 год. за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели регистрирани по действащото законодателство,  с  право  на средства  по  4 компонента.

Необходимите документи за кандидатстване, както и процедурите за кандидатстване могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията – http://ahu.mlsp.government.bg/ в рубрика „Проекти и програми”. Работодателите и лицата които проявяват интерес, могат да получат допълнителна информация и на тел. 02 931 8095.

Още новини