Община Генерал Тошево

13 юли ’18

Африканска чума по свинете

Африканска чума по свинете

Африканска чума по свинете

Наблюдава се усложнена епизоотична обстановка на територията на цяла Европа, включително и в Румъния, където вече има констатирани над 50 огнища на заболяването Африканска чума по свинете. На 5 юли 2018 година е обявено  огнище в град Констанца, което е притеснително обстоятелство, че този район се очертава като най-рисков за проникване на болестта у нас.

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. Заболяването се предава директно - контакт между болни и здрави животни, индиректно - контакт със замърсени с вируса материали и повърхности: помещения, транспортни средства, дрехи и други, чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо и месни продукти.

При липса на ваксини и лечение на заболелите животни единственият начин да се контролира заболяването  в засегнатите територии е тотално унищожаване на заразените  и контактините животни и прилагането на строги мерки:

 1. Да се ограничи придвижването на свине и продукти, добити от тях.
 2. Да не се въвеждат нови свине в животновъдния обект. При въвеждане да се предприемат адекватни превантивни мерки за смекчаване на риска от внасяне на заболяването в животновъдния обект. Да се въвеждат животни само в проверени животновъдни обекти.
 3. Почистване и дезинфекция на транспортните средства, с които се превозват животните.
 4. Новозакупените животни да се държат под карантина поне 30 дни.
 5. Осъществяване на стриктен контрол за изхвърляне на отпадъци по нерегламентиран начин.
 6. Да не се използват едни и същи превозни средства, работно и предпазно облекло, в различни животновъдни обекти.
 7. Да не се хранят животни с животински отпадъци.
 8. Да не се хранят животните с пресни фуражи, добити в заразени райони с вируса.
 9. В помещенията с животните да влизат само хората, които се грижат за тях.
 10. Да се информира БАБХ в случай на мъртви и съмнителни за заболяване свине.
 11. Клането на домашните свине да се извършва под ветеринарномецински контрол.
 12. Диви свине или част от тях независимо дали са били отстреляни или намерени  мъртви да не се въвеждат в животновъдни обекти - лични стопанства, в които се отглеждат свине.
 13. За намерени  трупове на умрели диви свине или част от тях да се информира БАБХ.
 14. При осъществяване на ловна дейност да се използав отделно, различно от ежедневното облекло.
 15. Да се ограничат посещенията с лични автомобили в Румъния, за да не се внесе заболяването.

Още новини