Община Генерал Тошево

30 януари ’15

55 години Генерал Тошево град

55 години Генерал Тошево град

55 години Генерал Тошево град

След 1940 година, в тогавашното село Генерал Тошево настъпват значими промени в обществено-икономическия живот, които предопределят след две десетилетия селото в сърцето на равнината да бъде обявено за град. Наред с увеличаването на населението на Генерал Тошево, в годините между 1940 – 1960 е поставено и началото на промишленото развитие на града и района около него. Благодарение на развитото земеделие и животновъдство започва ускорен икономически растеж. С постановление № 236 на Министерски съвет от 1951 год. се предприемат мерки за развитието на Добруджа, които са в основата на електрифицирането и водоснабдяването на района. Същата година, само на 5 км от Генерал Тошево е открит и Добруджански земеделски институт. Построени са родилен дом, здравна служба и гимназия. Налице са мероприятия по благоустрояване на селото. Полагат се основите в промишлените сектори. Така за двадесет години облика на бъдещия град е променен. С указ № 38 от 30 януари 1960 г. (обнародван в „Държавен вестник“ на 2 февруари) село Генерал Тошево е обявено за град със същото име. Това става по време на кметуването на Кирил Христов, който е първият председател на Градския общински народен съвет. Тази длъжност той изпълнява до 1965 г.

След него кметове са: Васил Тодоров (1965-1970 г.), Александър Ганчев (1970-1983 г.), Доньо Стефанов (1983-1987 г.), Веселин Господинов (1987-1989 г.), Иван Ковачев (1989-1990 г.), Димитър Михайлов (1990-1991 г. като председател на Временния изпълнителен комитет, от 1991 до 1995 г. и от 1995 до 1999 г. като кмет), Атанас Атанасов (1999-2003 г.) и отново Димитър Михайлов от 2003 г. до момента.

През изминалите 55 години за почетни граждани на Генерал Тошево са обявени: Георги Парцалев (1984 г.), Алберт Анжел (1986 г.), Бончо Генчев (1994 г.), Пламен Паскалев 1996 г.), Иван Атанасов (2000 г.), старши лейтенант Йордан Тенчев (2000 г.), капитан Венко Савов (2000 г.), контраадмирал Пламен Манушев (2006 г.), Доротея Тончева (2007 г.), Стефан Мавродиев (2007 г.), Борис Бръмчийски (2009 г.), Тодор Рачински (2014 г.) и Христо Минчев (2014 г.).

С Указ №5, обнародван на 8 януари 1963 г., село Пастир е обявено за квартал на град Генерал Тошево. През изминалите 55 години градът преминава през няколко граждански функции – околийски център, община, селищна система и отново община.

Още новини