Община Генерал Тошево

21 ноември ’12

216 802, 74лв. по Схема "Помощ в дома" ще бъдат усвоени в Община Г. Тошево

216 802, 74лв. по Схема "Помощ в дома" ще бъдат усвоени в Община Г. Тошево

216 802, 74лв. по Схема "Помощ в дома" ще бъдат усвоени в Община Г. Тошево

От 20 ноември, с подписване на договор, в Община Генерал Тошево стартира проект  "Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в Община Генерал Тошево" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001 - 5.1.04 "Помощ в дома". Финансирането на проекта е от Европейски социален фонд по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с безвъзмездна финансова помощ в размер на 216 802, 74 лв. Заявление за ползване на социални услуги от кандидат - потребителите и за предоставянето им от безработни лица ще се приемат в стая 103 на Общинска администрация гр. Генерал Тошево. С този проект ще се обслужват 100 потребители от 32 безработни лица.

Още новини