Община Генерал Тошево

29 декември ’14

2014 – година на инвестициите в публичната среда

2014 – година на инвестициите в публичната среда

2014 – година на инвестициите в публичната среда

През 2014 год. Община Генерал Тошево реализира най-мащабната си капиталова програма в последните години. В рамките на общинския бюджет за нейното осъществяване бяха гласувани средства в размер на 9, 338 млн. лв., от които 6, 735 млн. лв. външно финансиране. По програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” общинското ръководство успя да привлече още 3, 75 млн. лв., с което плануваните инвестиции в публичната инфраструктура през изминалата година надхвърлиха 12 млн. лв.

Със собствени средства бяха реновирани и благоустроени 54 обекти на територията на цялата община. В това число кметства, пенсионерски клубове, учебни заведения и инфраструктура. По Публичната инвестиционна програма на кабинета „Орешарски” бе изцяло обновен центъра на града, двора на СОУ „Никола Й. Вапцаров”, благоустроиха се междублокови пространства, изградено бе модерно спортно съоръжение за футбол на малки вратички, 13 улици в Генерал Тошево бяха частично или изцяло рехабилитирани.

Най-значимото събитие в здравната сфера бе откриването на реновирания медицински център. В него бяха вложени близо 1 млн. лв., като освен мероприятия по обновяване на материално-техническата база, бе закупена и нова модерна апаратура.

И през тази година продължи усилената работа на Общинска администрация по различни европейски проекти. Благодарение на тях през 2015 година със средства от европейските структурни фондове пълна рехабилитация ще претърпи пътя Пчеларово-Дъбовик-Равнец. В края на тази година стартира трети трансграничен проект с кметство Негру вода, Република Румъния, по който за 1, 5 млн.лв. ще бъдат асфалтирани пътищата в селата Сноп и Градини. По Оперативна програма „Административен капацитет” Община Генерал Тошево успешно изпълни два проекта за повишаване квалификацията на общинските служители. В напреднал етап са и дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Генерал Тошево”. Наред с това стартираха специализираните дейности по Проект за социално включване на деца от 0 до 7 години в Община Генерал Тошево.

В сферата на образованието продължихме да работим за осигуряване на оптимални условия в учебно-възпитателния процес във всички общински заведения. 350 човека се ползваха от услугите на Домашен социален патронаж. 6 значими фестивални прояви и конкурс-биенале „Дора Габе” белязаха поредната успешна година в културното дело. Предстои изграждането и на три нови храма – в селата Малина, Писарово и Росица.

Голяма част от инвестиционните проекти на територията на общината бяха пуснати в експлоатация. Това допълнително създаде условия за нови работни места. С оглед на икономическия профил на района се забелязва засилен интерес към развиване на промишленото животновъдство, тенденция, която несъмнено ще влияе положително на пазара на труда в следващите години.

По традиция в края на календарната година Община Генерал Тошево, съвместно с Църковно настоятелство при храм „Св. Вмчк Димитър” организира „Благотворителна Коледа”. В 5-ото издание на благородната кауза 323 бенефициенти получиха хранителни пакети за Коледните и Новогодишни празници.

Ключов фактор за успешното управление на една община е нейната финансова стабилност. За четвърта по ред година Община Генерал Тошево е сред общините-отличници по кредитен рейтинг в страната, като през 2014 год. по този показател сме на 6 място от 264 общини. Паралелно с това приключваме годината с 2, 250 млн. лв. преходен остатък. Факти, които стоят в основата на това, днес Генерал Тошево да е град от европейска България, който има възможността да се развива.

Всички ние от Общинска администрация сме убедени, че въпреки трудностите, въпреки различните перипетии, с общи усилия и диалог можем да постигнем още много в името на идните поколения. Вярваме, че това е посоката, в която искаме да развиваме и ще продължим да работим за това.

Още новини